Dziękujemy za zainteresowanie ogólnopolskim Barometrem Równowagi Życiowej. Celem badania, jest diagnoza odczuwanego poziomu równowagi praca-życie oraz działań podejmowanych przez firmy w tym celu.

Po odpowiedzi na pytania otrzymasz diagnozę działań w zakresie zapewnienia równowagi praca-życie w twojej firmie na tle innych firm, które wzięły już udział w Barometrze Równowagi Życiowej. Za kilka minut dowiesz się, czy twoja firma realizuje działania w celu zapewnienia pracownikom równowagi praca-rodzina podobnie jak inne firmy na rynku.

Wyniki badania działań twojej firmy w porównaniu do innych firm zobaczysz na wykresach dla poszczególnych pytań Barometru, takich jak ten:

Otrzymasz także wynik punktowy. 210 punktów otrzymuje najbardziej, a 0 punktów najmniej zaawansowana firma na rynku w zakresie prowadzenia działań w celu zapewnienia pracownikom równowagi praca-rodzina dla swoich pracowników.

Badanie jest całkowicie anonimowe i nie dotyczy kwestii objętych tajemnicą handlową.

Pełne wyniki Barometru Równowagi Życiowej publikujemy w serwisie sensorium24.com.

Dziękujemy za udział w Barometrze Równowagi Życiowej i odpowiedź na wszystkie pytania zawarte w kwestionariuszu.


Twoja firma działa w:
1. W jakim stopniu osiąga Pan/-i równowagę praca – życie? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź korzystając z przedstawionej skali ocen, gdzie 1 oznacza niski poziom, a 5 – wysoki poziom równowagi praca-życie)
2. Jakie działania z niżej wymienionych są realizowane przez Pana/-i pracodawcę? (proszę zaznaczyć wszystkie prawidłowe odpowiedzi - część 1)
3. Jakie działania z niżej wymienionych są realizowane przez Pana/-i pracodawcę? (proszę zaznaczyć wszystkie prawidłowe odpowiedzi - część 2)
4. Które z wymienionych sytuacji dotyczą Pana/-i osoby lub dotyczyły w przeszłości (w ciągu ostatnich 12 miesięcy)? (proszę zaznaczyć wszystkie prawidłowe odpowiedzi - część 1)
5. Które z wymienionych sytuacji dotyczą Pana/-i osoby lub dotyczyły w przeszłości (w ciągu ostatnich 12 miesięcy)? (proszę zaznaczyć wszystkie prawidłowe odpowiedzi - część 2)
6. Jak zareagował Pan/-i przełożony w sytuacjach trudnych, w jakich się Pan/-i znalazł/-a? (proszę zaznaczyć wszystkie zachowania, jakie w rzeczywistości przejawiał Pana/-i przełożony - część 1)
7. Jak zareagował Pan/-i przełożony w sytuacjach trudnych, w jakich się Pan/-i znalazł? (proszę zaznaczyć wszystkie zachowania, jakie w rzeczywistości przejawiał Pana/-i przełożony - część 2)
8. Czy przełożony w wyżej opisanych sytuacjach trudnych zachowuje (zachowywał) się zgodnie z Pana/-i oczekiwaniami?
9. Który z wymienionych niżej organizacyjnych aspektów równowagi praca-życie jest dla Pana/-i ważny?
10. Pana/-i czas pracy jest:
11. Jak ocenia Pan/-i swoje zadowolenie ze swojego czasu pracy? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź, korzystając z przedstawionej skali, gdzie 1 oznacza –niezadowolony, a 5 – zadowolony)
12. Pana/i wynagrodzenie obejmuje: (proszę zaznaczyć wszystkie prawidłowe odpowiedzi)
13. Jak ocenia Pan/-i swoje zadowolenie z wynagrodzenia? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź, korzystając z przedstawionej skali, gdzie 1 oznacza – niezadowolony, a 5 – zadowolony)
14. Jaka jest częstotliwość Pana/-i kontaktów z przełożonym?
15. Jak ocenia Pan/-i zadowolenie ze swoich relacji z przełożonym? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź, korzystając z przedstawionej skali, gdzie 1 oznacza – niezadowolony, a 5 – zadowolony)
16. Jakie z niżej wymienionych określeń najbardziej pasuje do treści wykonywanej przez Pana/-ią pracy?
17. Jak ocenia Pan/-i swoje zadowolenie z wykonywanej przez siebie pracy? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź, korzystając z przedstawionej skali, gdzie 1 oznacza – niezadowolony, a 5 – zadowolony)
18. Które z przedstawionych podejść do zagadnienia równowagi praca-życie jest Panu/-i najbliższe?
19. Które z niżej wymienionych poglądów są Panu/-i najbliższe w kwestii rozdziału lub łączenia ze sobą pracy zawodowej i życia prywatnego?
20. Jakie działania z niżej wymienionych były lub są przez Pana/-ią realizowane, aby poprawić swoje samopoczucie w zakresie relacji między pracą a życiem prywatnym? (proszę zaznaczyć wszystkie prawidłowe odpowiedzi - część 1)
21. Jakie działania z niżej wymienionych były lub są przez Pana/-ią realizowane, aby poprawić swoje samopoczucie w zakresie relacji między pracą a życiem prywatnym? (proszę zaznaczyć wszystkie prawidłowe odpowiedzi - część 2)
22. Które z wymienionych problemów aktualnie najbardziej Panu/-i dokuczają?
23. Według Pana/i, równowaga praca-życie jest problemem, które rozwiązanie zależy najbardziej od:
24. Czy zgadza się Pan/-i, że mając rodzinę trzeba się liczyć z tym, że może wystąpić konieczność odłożenia planów zawodowych na później.
25. Czy zgadza się Pan/-i, że kobietom jest trudniej niż mężczyznom osiągnąć równowagę praca-życie.
26. Czy zgadza się Pan/-i, że mężczyznom jest trudniej niż kobietom osiągnąć równowagę praca-życie.
27. Czy zgadza się Pan/-i, że kobieta posiadająca małe dziecko jest mniej efektywna w pracy niż osoba nie posiadająca małego dziecka.
28. Czy zgadza się Pan/-i, że mężczyzna posiadający małe dziecko jest mniej efektywny w pracy niż osoba nie posiadająca małego dziecka.
29. Czy zgadza się Pan/-i, że pracodawcy powinni w swoich systemach wynagrodzeń posiadać więcej rozwiązań z obszaru równowagi praca-życie.
30. Czy posiadasz dzieci?
31. Wiek (wpisz ile masz lat)
32. Płeć
33. Zajmowane stanowisko
34. W jakim sektorze działa firma, w której jest Pan/-i zatrudniony/-a?
35. Ilu pracowników zatrudnia twoja firma?

Nie udzieliłeś odpowiedzi na wszystkie pytania. Proszę uzupełnić.